Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een invasieve exoot in duinen en bossen, die wordt bestreden om de inheemse flora en fauna van overwoekerde gebieden te behouden. Wij hebben onderzocht of inheemse insecten zich in de afgelopen anderhalve eeuw aan deze exoot hebben aangepast in de duinen. Dat is gedaan door het percentage vraat, vraatpatronen en de diversiteit aan soorten op de exoot en de inheemse verwant met elkaar te vergelijken.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

B. Gravendeel, & M. Schilthuizen. (2016). Inheemse insecten hebben aanval op bospest ingezet. De Levende Natuur, 117(5), 208–209.