Sinds juli 2016 is de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) overgegaan in het netwerk SoortenNL. Waarom is hiertoe besloten en wat zijn de doelen van SoortenNL?