Wordt de natuur ‘blij’ van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zoals staatssecretaris Sharon Dijksma in de Tweede Kamer beloofde? Of krijgt Frank Berendse gelijk. In zijn afscheidsrede als hoogleraar natuurbeheer noemde hij de PAS vorig jaar ‘een ingenieus beleidsconcept, dat wellicht de agrarische economie ten goede komt, maar zal leiden tot ernstige vertraging van het herstel van de Nederlandse natuur’.