De bijzondere plantengroei van de vennen bij Boxtel en vooral Oisterwijk trok al vroeg de aandacht van natuurliefhebbers en -beschermers. ‘De Oisterwijkse vennen […] hebben hun heuvelachtige oevers begroeid met statige dennen, die zich weerspiegelen in het heldere water. Meen echter niet, dat we daar niets anders hebben dan dennen en water. Rondom sommige van die vennen […] heeft zich de hele plantenwereld verzameld van de natte heide en ’t veenmoeras, oeverplanten en waterplanten in eindelooze verscheidenheid, zoodat daar van de vroege lente tot in den laten herfst allerlei bloemenpracht te genieten valt […]. Brabant ligt nog voor een groot deel woest, maar ik weet geen enkele plek, waar in zo kleine ruimte, zooveel belangrijks bijeen groeit’ (Thijsse, 1912). In dit artikel gaan wij na hoe die plantenwereld in de loop der jaren veranderd is en wat de oorzaken daarvan kunnen zijn.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H. van Dam, E. Brouwer, & D. Tempelman. (2018). Veranderingen in plantengroei van vennen bij Oisterwijk en Boxtel. De Levende Natuur, 119(2), 56–59.