De vennen op Kampina en in het bosgebied ten zuiden van Oisterwijk zijn begin 20e eeuw uitgebreid op het voorkomen van sieralgen onderzocht door Heimans (Heimans, 1916, 1925, 1960). Een deel van de vennen bleek extreem rijk aan sieralgen te zijn. Helaas volgde in de loop van de 20e eeuw door diverse oorzaken een sterke achteruitgang. Inmiddels is de stikstofdepositie sterk gedaald en zijn in veel vennen herstelmaatregelen getroffen. Hoe staat het nu met de sieralgen in 30 onderzochte vennen (van Dam et al., 2017)?