De samenstelling van de macrofauna geeft inzicht in de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit van vennen. Voor de vennen in Midden Brabant was echter geen overzicht bekend over de er voorkomende macrofauna. Mede daarom is in 2015 de macrofauna hier onderzocht, inclusief de volwassen libellen, haften en schietmotten. Dit artikel vat het onderzoek samen.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

D. Tempelman, & M.J. Sanabria. (2018). Macrofauna, libellen en schietmotten in de vennen bij Oisterwijk en Boxtel. De Levende Natuur, 119(2), 68–72.