In de duinen tussen Den Helder en Callantsoog bevindt zich het grootste resterende bolwerk van de tapuit in Nederland. Sinds 2007 worden hier de aantallen, het broedsucces en de overleving gevolgd, mede in relatie tot de verschillende beheermaatregelen ten behoeve van de tapuit en zijn habitat. Met die kennis moet de momenteel ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’ van de tapuit kunnen worden verbeterd.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

C.A.M. van Turnhout, F.A. Majoor, & T. Zutt. (2018). Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop. De Levende Natuur, 119(3), 124–128.