Aan het einde van de ijstijd werden zandafzettingen vastgelegd door pioniervegetatie en uiteindelijk door bos. Door verschillende oorzaken ontstonden er in de millennia daarna grote open plekken in het vegetatiedek met nieuwe zandverstuivingen tot gevolg. Over het ontstaan van stuifzanden bestaat echter nog veel onduidelijkheid. Zijn de stuifzanden ooit ontstaan als reactie op een verslechterend klimaat, door grondwaterstanddaling, of speelt menselijk ingrijpen een meer dominante rol?

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

N.W. Willemse. (2018). Afgestoven en opgewaaid. Vroege boeren en de vorming van stuifzand. De Levende Natuur, 119(3), 129–134.