Maar hoe zit het nu precies met dat Zwin en de omliggende gebieden? Over welke natuur gaat het dan, en is die dan wel zo bijzonder? En wat met die verzanding, is de impact ervan daadwerkelijk zo dramatisch? Deze vragen waren de leidraad voor enkele van de hiernavolgende bijdragen. Deze bijdragen zijn niet zelden gebaseerd op jarenlang volgehouden inventarisaties door vrijwilligers aan beide kanten van de grens en onderzoeken en modelleringen door onderzoeksinstellingen en studiebureaus in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse overheid. Ze leren ons dat grensoverschrijdende afstemming nuttig en wenselijk maar vaak ook noodzakelijk is. En vooral… dat het een schat aan informatie oplevert…