In dit artikel focussen we op de effecten van het graasbeheer in het Zwin, dat vanaf het begin van deze eeuw geleidelijk aan weer werd ingevoerd en vooral onder impuls van het Europees herstelproject LIFE ZTAR uitbreiding nam (Cosyns & Van Nieuwenhuyse in dit nummer). Het idee is dat begrazing de typische en soortenrijkere vegetaties van de schorren zal bevoordelen ten koste van de vergraste vegetaties (met o.m. de uitbreidende strandkweek) en latere successiestadia van het schor. Maar is dit ook zo? Of spelen ook andere factoren hier een rol?

, , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. Van Uytvanck, A. Zwaenepoel, E.R. Cosyns, & S. Provoost. (2018). Natuurherstel door graasbeheer met schapen en runderen in het Zwin. De Levende Natuur, 119(4), 169–174.