Tureluurs broeden zowel in Nederland als in Vlaanderen nog vrijwel uitsluitend in de lage delen van het land, en dan vooral op de kwelders/ schorren en binnendijkse zilte graslanden van het Wadden- en Deltagebied. In Vlaanderen is het Zwin altijd een belangrijk broedgebied geweest.