Er zijn de afgelopen periode veel discussies over de achteruitgang van de ongewervelde fauna, er worden veel suggesties gedaan over mogelijke oorzaken. Via dit themanummer wordt de laatste stand van kennis gebundeld over de kennis die de afgelopen 25 jaar is verzameld over veranderingen in voedselkwaliteit en voedselbeschikbaarheid. In dit themanummer zijn voorbeelden opgenomen van aanpak, methoden en resultaten van het toe-gepaste faunaonderzoek zoals dat nu plaats vindt.