De brede geelgerande waterroofkever wordt beschermd via de EU-Habitatrichtlijn Annex II en IV. Maar welke maatregelen zou je als terreinbeheerder kunnen treffen om de leefomstandigheden voor deze soort te behouden en te verbeteren? Die vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. De kever wordt namelijk onder zeer verschillende omstandigheden aangetroffen en de ecologische kennis over de soort bevat veel hiaten.

De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H.H. van Kleef, G. van Dijk, I. Scholten, E. Schreurs, & J. Brouwer. (2018). Habitateisen van brede geelgerande waterroofkever ontrafeld door af te dalen langs de voedselketen. De Levende Natuur, 119(5), 195–199.