Het mitigeren van negatieve effecten van verzuring wordt steeds noodzakelijker om de karakteristieke soorten van zure en zwak gebufferde leefgebieden in het droge zandlandschap te kunnen behouden. De in het verleden veel onderzochte en voor vegetatie bewezen effectieve toediening van kalk heeft een aantal praktische en principiële bezwaren die grootschalige toepassing in de weg staat. Zo reageert de fauna in een aantal gevallen negatief op deze maatregel. Mede daarom zijn in de laatste jaren experimenten met alternatieve herstelvormen uitgevoerd, die hopelijk tot herstel van het systeem leiden zonder negatieve effecten. Wat hebben deze proeven vooralsnog opgeleverd voor de fauna?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.J. Vogels, M.J. Weijters, H.L.T. Bergsma, R. Bobbink, H. Siepel, J. Smits, & L. Krul. (2018). Van bodemherstel naar herstel van fauna in een verzuurd heidelandschap. De Levende Natuur, 119(5), 200–204.