De kievit is één van de bekendste broedvogels van het boerenland en komt wijd verspreid in Nederland voor. Sinds midden jaren tachtig is dat niet meer vanzelfsprekend. Sinds 1990 zijn de aantallen met ongeveer 50% afgenomen. De overleving van de kuikens lijkt daarin een belangrijke rol te spelen. In het Jaar van de Kievit (2016) is onderzocht of speciale maatregelen de kuikenoverleving kunnen verbeteren.