Veel diersoorten die vanwege de Habitaten de Vogelrichtlijn worden beschermd, behoren tot de hogere trofische niveaus: zij zijn dus afhankelijk van een goed functionerend onderliggend voedselweb. Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?