Er zijn in Nederland jaarlijks meer dan 400 muziekfestivals in de buitenlucht. De festivallocaties liggen vaak in of nabij groene recreatieterreinen of natuurgebieden. Luide muziek en lichtshows kunnen conflicteren met natuurwaarden. Vleermuizen komen bijna overal voor, maar vormen een kwetsbare groep en daarom zijn de dieren streng beschermd. De effecten van licht op vleermuizen zijn bekend, hiervoor kunnen gepaste maatregelen worden getroffen. Over de effecten van geluid van festivalmuziek is nog weinig bekend. Wat kunnen vleermuizen horen en worden ze verstoord door festivalmuziek?

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.T. Oudega, R. Janssen, A. van Hooff, & R. Delbroek. (2018). Worden vleermuizen verstoord door festivalmuziek?. De Levende Natuur, 119(5), 224–229.