Er is in Nederland veel aandacht voor dieren die met uitsterven worden bedreigd. En terecht. Maar een ander probleem sneeuwt daardoor onder: ook veel algemene soorten zijn in een vrije val terecht gekomen. De kwaliteit van de leefomgeving is kennelijk niet meer toereikend om populaties van deze algemene soorten in stand te houden. Om deze trend te stoppen en populaties te laten herstellen, is minimaal een ‘basiskwaliteit’ voor natuur nodig, ook buiten de aangewezen natuurgebieden. We moeten de basiskwaliteit maatschappijbreed agenderen en integreren in besluitvorming en beheer om daadwerkelijk een trendbreuk te realiseren in de achteruitgang van soorten.

,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.G.M. Kwak, A.B. van den Burg, G.J.G. Dommerholt, A.R. van Kreveld, A.H.F. Stortelder, & R.P.A. van Wijngaarden. (2018). Op weg naar een basiskwaliteit voor natuur. De Levende Natuur, 119(5), 230–233.