In Nederland is de verspreiding van populaties wilde bomen en struiken en de zeldzaamheid ervan goed bekend. Maar wat is het optimale beheer voor deze bijzondere locaties? Wordt er ook voldoende rekening gehouden met deze wilde houtige soorten? Aan de hand van twee voorbeelden is een analyse gemaakt: Veluwe en het Savelsbos. Daarbij is gekeken wat de Natura 2000-status voor het gewenste beheer kan betekenen.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

N.C.M. Maes, E. van den Dool, K.A.O. Eichhorn, R.W.A. van Loon, & P. Veen. (2018). Het beheer van wilde bomen en struiken in Natura 2000 boshabitats. De Levende Natuur, 119(6), 260–267.