Toen in 2009 landbouwgrond in het dal van de Onderlaatse Laak in Gelderland uit productie werd genomen, zijn watergangen sterk verondiept om het gebied te vernatten en kwel opnieuw aan het maaiveld te brengen. De graszode is plaatselijk verwijderd, maar nergens is diep afgegraven. Heeft de grote hoeveelheid ijzer in de bodem voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de fosfaatvoorraad? De ontwikkelingen van flora en fauna zijn gevolgd.

,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J.P.M. Lenssen, R. Ketelaar, W.J.A. Drok, S.P.J. van Delft, M. van Mullekom, & A.J.P. Smolders. (2019). Nieuwe natte natuur zonder graafwerk in het dal van de Onderlaatse Laak. De Levende Natuur, 120(1), 15–21.