Diepe zandwinplassen lijken een ideale oplossing voor het bergen van ongewenste bagger, waardoor tevens een ondiepe plas ontstaat met volop mogelijkheden voor begroeiing met waterplanten. Deze nieuwe plas zou een hogere natuurwaarde hebben dan de ‘diepe dode bak’, waarbij alleen waterplanten groeien aan de oevers. Maar is dit wel zo? Wat weten we eigenlijk van de huidige kwaliteit van de diepe plassen?

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

L.M.S. Seelen, J.H.P. Bruinsma, T.M.F. Huijsmans, & L.N. de Senerpont Domis. (2019). Geheimen van diepe plassen ontsluierd. De Levende Natuur, 120(1), 22–27.