Hoewel het Europese Hof hard oordeelde over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), zet minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de uitvoering voorlopig door. De kritiek van het Hof richt zich met name op de onderbouwing van de beoogde reductie, die veel te vrijblijvend zou zijn. De minister erkent dat dat beter moet, maar ziet in de uitspraak geen aanleiding om de vergunningverlening in het kader van PAS stil te leggen. Ze laat het aan de Nederlandse rechter over om per vergunningsaanvraag te bepalen of de onderbouwing wel of niet in orde is. Natuurverenigingen stellen dat de uitspraak van het Hof een duidelijk signaal geeft en pleiten voor een halt op de vergunningverlening door provincies.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P. van Bodengraven. (2019). Platform; Programma Aanpak Stikstof (PAS): nu stoppen of toch doorgaan?. De Levende Natuur, 120(1), 28–29.