Het veenweidegebied wordt gekenmerkt door veel sloten met vaak een (zeer) voedselrijke bodem en waterlaag. Veel van deze wateren worden gedomineerd door een beperkt aantal algemene soorten. Recent onderzoek laat echter zien dat er onder zeer eutrofe omstandigheden ook kansen liggen voor de ontwikkeling van ecologisch meer waardevolle krabbenscheervegetaties.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

A.J.P. Smolders, E.C.H.E.T. Lucassen, S.F. Harpenslager, F. van Schaik, J.G.M. Roelofs, & L.P.M. Lamers. (2019). Kansen voor krabbenscheer in voedselrijke sloten van het veenweidegebied. De Levende Natuur, 120(1), 30–35.