Nog vóórdat de muskusrat (Ondatra zibethicus) Nederland had gekoloniseerd, werd al bestrijding georganiseerd, maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat de muskusrat ook in Nederland vaste voet aan de grond kreeg. Zeventig jaar later is de problematiek nog steeds relevant. Om het publieke debat goed te kunnen voeren en een beter onderbouwde strategie van bestrijding te kiezen is recent een onderzoeksprogramma uitgevoerd. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de huidige status van de muskusratten populatie in Nederland, de recente bevindingen uit het (veld-) onderzoek en aanbevelingen voor het beheer in de nabije toekomst.