Met enig tromgero!el werd in december 2018 het Deltaplan Biodiversiteitsherstel aangekondigd. Maar liefst negentien organisaties, uiteenlopend van kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank hebben de handen ineengeslagen om te werken aan natuurherstel in Nederland. ‘Wij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers het biodiversiteitsverlies om kunnen buigen naar herstel’, aldus het persbericht bij de presentatie van het Deltaplan. De intenties en plannen zijn er, nu nog het geld en de uitvoering.

,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P. van Bodengraven. (2019). Platform; Deltaplan Biodiversiteitsherstel: eindelijk gezamenlijk aan de slag?. De Levende Natuur, 120(2), 56–57.