In de eeuwenlang beheerde bossen van de Lage Landen komen oude bomen zelden voor. Daarom is het moeilijk om in te schatten welke dimensies ze kunnen aannemen, en hoe ze zich ontwikkelen in de tijd. In het bosreservaat van het Zoniënwoud (vlakbij Brussel) is een oude bosopstand aanwezig waar opvallend veel monumentale beuken voorkomen. In dit artikel is onderzocht hoe het deze monumentale bomen de afgelopen 25 jaar verging en zijn ze vergeleken met oude bomen in andere door beuk gedomineerde reservaten in Europa.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

K. Vandekerkhove, M. Vanhellemont, A. Leyman, P. Van de Kerckhove, & M. Esprit. (2019). Monumentale beuken in het Zoniënwoud. De Levende Natuur, 120(3), 100–105.