De wolf is o!cieel terug in Nederland. Nu een tweetal vrouwtjes langer dan zes maanden op de Veluwe verblijft, geldt de wolf weer als gevestigde diersoort. En de kans op de vorming van een roedel lijkt reëel, aangezien er ook een mannetje rondzwerft aan de noordkant van de Veluwe. Hoe gaan verschillende partijen daarmee om? Hoe bereiden ze zich voor op de komst van de wolf?