Tot in de jaren 1960 stond een aanzienlijke oppervlakte graslanden, heide en zelfs bossen van Oost- en Zuid-Nederland vaak tot in de lente plasdras of zelfs blank. Dergelijke bossen hadden een rijke voorjaarsflora. Inmiddels zijn door grootschalige verdroging nog slechts enkele goede voorbeelden te vinden. Herstelmaatregelen gebaseerd op kennis van historische abiotische condities zijn broodnodig.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop, & E.J. Weeda. (2019). Het eiken-haagbeukenbos in Nederland: een bedreigd en uit beeld geraakt wisselvochtig bosecosysteem. De Levende Natuur, 120(3), 109–115.