Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus met een bijdrage van RoyalHaskoningDHV over het OGOR-meetnet in Limburg en Altenburg & Wymenga over het verhuizen van sterns.