Niemand zal het belang van regenwormen voor een ecosysteem ontkennen. Ten eerste omdat ze een belangrijke rol vervullen in de nutriëntencyclus en voor de bodemstructuur, maar ten tweede omdat ze ook voor andere organismen de leefomstandigheden verbeteren of als voedselbron dienen. In het boerenland zijn het vooral de rode regenwormen die deze functies vervullen. In het huidige reguliere boerenland staat deze groep wormen juist onder druk. Door de omstandigheden voor rode regenwormen te verbeteren, kunnen andere soorten hier ook van profiteren.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

J. Onrust, E. Wymenga, & T. Piersma. (2019). Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit. De Levende Natuur, 120(4), 144–148.