Ook voor groen boeren zijn grote investeringen nodig. Jeen Nijboer van de Rabobank en Jac. Meter van het Nationaal Groenfonds vertellen over de eerste schreden naar natuurinclusieve financiering. ‘Wij willen boeren in beweging zetten’.