In de Nieuwkoopse plassen komt een populatie Noordse woelmuizen (Microtus oeconomus arenicola) voor. Van verschillende natuurbeheermaatregelen wordt aangenomen dat de Noordse woelmuis hiervan profiteert. Wat de invloed van verschillende maatregelen op het leefgebied van de Noordse woelmuis eigenlijk is, was echter onduidelijk. Om hier meer over te weten te komen is gedurende zes jaar onderzoek gedaan naar het voorkomen van deze soort.

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

M. van Schie, & J. Zielman. (2019). Noordse woelmuizen en natuurbeheer in de Nieuwkoopse plassen. De Levende Natuur, 120(5), 168–171.