Kalktuf bronnen zijn in Nederland alleen in Zuid-Limburg te vinden. Ze vormen een intrigerend type bronmilieus omdat daarin sprake is van de neerslag van kalk op alles wat met het bronwater in aanraking komt (kader 1). In ons land, maar ook in de rest van Europa, wordt dit bijzondere brontype bedreigd door grondwatervervuiling, verdroging en verstoring. Daarom is het in Europees verband aangewezen als een Prioritair Habitattype. Het biedt onder meer plaats aan een bijzondere mosflora. Dit artikel gaat vooral in op de nitraat- en fosfaatbelasting van de Zuid-Limburgse kalktuf bronnen in vergelijking met kalktufbronnen in ons omringende landen.

, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

H. de Mars, G. van Dijk, B. van der Weijden, A. Grootjans, & F. Smolders. (2019). Nederlandse kalktuf bronnen, de meest vervuilde bronnen van Europa. De Levende Natuur, 120(5), 193–199.