Alle roofdieren werden vroeger als schadelijk beschouwd en actief bestreden. Vanaf de wijziging van de jachtwet in 1948 werd de jacht op steenmarter en boommarter niet meer toegestaan. Dat betekende echter niet dat bestrijding daarmee stopte. Het herstel van de steenmarterpopulatie start in de tweede helft van de jaren 70 en is het gevolg van rekolonisatie vanuit Duitsland richting Twente (Broekhuizen et. al., 2010). Sindsdien neemt de verspreiding van steenmarter en ook boommarter in Nederland verder toe. Maar waardoor zijn de soorten na hun bijna-uitroeiing nu zo succesvol?

, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S. Westra, D. Bekker, & V. Dijkstra. (2019). De herkolonisatie van Nederlands leefgebied door steen- en boommarter sinds 1960. De Levende Natuur, 120(6), 218–220.