Van de ruim 600 in Nederland voorkomende soorten mossen staat bijna de helft op de Rode Lijst 2012, met vermesting en verdroging als hoofdoorzaken voor hun bedreiging en achteruitgang (Siebel et al., 2013). Er zijn echter ook mossen die het in de afgelopen decennia juist opvallend goed doen. Een voorbeeld hiervan is het dwergwratjesmos, een epifytisch levermos van luchtvochtige, voedselrijke bossen. Dit artikel schetst de uitbreiding van deze soort in Nederland en NW-Europa, en bespreekt de mogelijke oorzaken voor de vooruitgang.