In de jaren vijftig was het korstmos Hamsteroortje een gewone verschijning op vrijstaande bomen langs de kust. Door zure regen verdween de soort bijna helemaal uit Nederland totdat de soort rond 2005 ineens massaal terugkeerde in bossen door het hele land. Hoe heeft dat zo kunnen gebeuren?