In de Nederlandse flora zijn diverse succesvolle natuurlijke ontwikkelingen gaande, zoals de sterke toename van zeekool, zeevenkel en zeelathyrus langs de kust die te linken is aan klimaatverandering. Dat zuidelijke planten zich langs de kust en via de rivierdalen naar Nederland uitbreiden is geen grote verrassing. Uitbreiding via wegbermen is een ander verhaal.