Medio 1989 werd het Herstelplan Leefgebieden Otter gepresenteerd door de toenmalige minister Gerrit Braks van Landbouw & Visserij. De otter was het jaar daarvoor in ons land formeel uitgestorven verklaard. Ingehaald door de tijd werd het oorspronkelijk als soortbeschermingsplan bedoelde document een herstelplan. Het herstelplan had als ambitie om perspectief te bieden voor het herstel en duurzaam behoud van de otter in ons land door verbetering van vroegere leefgebieden. Na een voorbereidingsperiode van 13 jaar, waarin veel maatregelen zijn genomen om verkeerssterfte tegen te gaan, verdrinkingen in visfuiken te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren, konden in 2002 de eerste otters worden uitgezet in moerasgebieden in de Kop van Overijssel en Zuidwest Friesland. 17 jaar later kan de herintroductie met een geschatte populatieomvang van ruim 350 dieren met recht een succes worden genoemd. Maar het ging niet van zelf.

, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

L. Kuiters, A. de Groot, D. Lammertsma, H. Jansman, J. Bovenschen, M. Laar, & F. Niewold. (2019). Terug van weggeweest,de otter in Nederland. De Levende Natuur, 120(6), 241–244.