De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnenen buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2020. (2020). Resultaten van broedvogelinventarisaties in binnenen buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten bij rivier de Eem in 2020. De Korhaan, 54(4), 14–14.