Insecten in koeienvlaaien van drie verschillende typen landbouwbedrijven Ongewervelde dieren (bijvoorbeeld insecten) vormen een belangrijke voedselbron voor weidevogels zoals de kievit en de grutto.Voor tal van ongewervelden bieden koeienvlaaien in weidegebieden geschikte (micro)habitats om zicht voort te planten en voedsel te zoeken. Daardoor is de beschikbaarheid van koeienvlaaien belangrijk voor de diversiteit van ongewervelde dieren in een agrarische omgeving.We onderzochten de verschillen in aanwezigheid van insecten tussen koeienvlaaien afkomstig van drie typen agrarisch beheer: conventionele en biologische melkveebedrijven, en natuurterreinen met begrazing door runderen. Ook vergeleken we de verschillen in graas- en maaibeheer tussen de drie beheerstypen, om de beschikbaarheid en de levensduur van koeienvlaaien in de wei te bepalen. Koeienvlaaien van natuurgebieden en biologische bedrijven huisvesten 50% meer insecten dan die van conventionele bedrijven. De intensiteit van het agrarisch beheer staat dus in relatie tot de aanwezigheid van insecten in koeienvlaaien.Verder beïnvloeden verschillen in maai- en graasbeheer de vlaaiendichtheid in het veld. Deze verschillen beïnvloeden dus waarschijnlijk óók de aanwezigheid van insecten, en daarmee hun beschikbaarheid voor weidevogels.