Van het geslacht Phytoliriomyza komen drie soorten met zekerheid in Nederland voor. Een daarvan, P. variegata (Meigen), is nieuw voor de fauna. Twee andere soorten zijn uit Nederland vermeld, maar alleen een revisie van het materiaal kan hun status bevestigen. Daarnaast zijn nog acht soorten in Nederland te verwachten