SETE kreeg zijn huidige naam in I 988. De belangrijkste activiteiten van deze sectie zijn sindsdien tweeledig: de organisatie van de jaarlijkse Entomologendag en de productie van de daarmee samenhangende symposiumbundel, de ‘proceedings’. Op elke derde vrijdag van december wordt aan onderzoekers (amateur en professioneel) gelegenheid geboden door middel van een lezing of posterpresentatie gelijkgeïnteresseerden op de hoogte te brengen van actueel entomologisch onderzoek. Iedereen die een presentatie houdt mag ook een Engelstalig manuscript bijdragen aan de ‘proceedings’, die enkele maanden later verschijnen en over de hele wereld worden verspreid.