In de serie ‘Aantekeningen over Chrysomelidae in Nederland’ wordt sinds 1989 met onregelmatige intervallen nieuws over Nederlandse bladkevers gepubliceerd. Het betreft meldingen van nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna of onderwerpen die te maken hebben met levenswijze, leefomgeving of verspreiding. Soms komen morfologische aspecten aan de orde. In dit artikel wordt informatie over verspreiding, biotoop en voedselplanten van enkele inheemse Cryptocephalus-soorten besproken. Daarnaast wordt een nieuwe Longitarsus-soort voor de Nederlandse fauna gemeld.