Aankondiging mossencursus; Tienjaarlijkse inventarisatie van de broedvogelbevolking in Alkmaar; Presentatie van de Atlas van de Natuur in de Vechtstreek; Publicatie van het Jubileumboek over de hekslootpolder te Haarlem; Broedgeval van de lachstern op het Balgzand; Blauwe kiekendieven met kleurringen uit het Waddengebied.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Anonymus. (2005). Nieuwsflits: Mossencursus 2006; Broedvogels van Alkmaar; Atlas van de Natuur in de Vechtstree; Jubileumboek van Vereniging Behoud de Hekslootpolder; Zeldzame lachstern broedde op Balgzand; Oproep: blauwe kieken met kleurringen. Tussen Duin & Dijk, 4(4), 22–23.