Het verschijnen van het boek 'Duinen en mensen: Kennemerland'; Idem over het boek 'Living on the edge', een boek over trekvogels in Afrika; Broedgeval van een kerkuil in een veldkast bij Durgerdam; Aankondiging natuurherstel in Korverskooi op Texel.

, , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

Anonymus. (2009). Nieuwsflits: Duinen en mensen: Kennemerland; Living on the Edge; Kerkuil in een veldkast; Natte duinvalleien in Korverskooi worden opgeknapt. Tussen Duin & Dijk, 8(4), 22–23.