In Nederland hebben geologie/paleontologie en archeologie meerdere raakvlakken. Geologie/paleontologie is een hulpvak voor de archeologen en kan de archeologie een context geven. Zodoende kunnen veel vindplaatsen op interesse van zowel archeologen als geologen/paleontologen rekenen. Een ander raakvlak is dat beide disciplines erg veel interesse bij het grote publiek genereren en er zodoende meerdere verenigingen van amateurwetenschappers zijn. Op Maasvlakte 2 komen geologie/paleontologie en archeologie, maar ook professionele en amateurwetenschappers samen. Dit artikel geeft daarvan een impressie.