Zou natuurinclusieve landbouw (NIL) de oplossing zijn voor de biodiversiteitscrisis op het platteland? In het themanummer van De Levende Natuur (september 2019) over dit onderwerp stond een aantal goede voorbeelden hoe NIL daaraan kan bijdragen. In de afgelopen weken ben ik geregeld op bijeenkomsten geweest over hoe we dergelijke succesvolle, kleinschalige initiatieven voor meer boeren aantrekkelijk kunnen maken.