Kruipend moerasscherm is in Noord-Brabant op verschillende locaties verschenen na herstelwerkzaamheden in natte natuurgebieden. Deze kleine soort kan snel weer verdwijnen als de vegetatie onvoldoende open blijft, wat het beheer en behoud van deze Habitatrichtlijnsoort tot een uitdaging maakt. Onlangs zijn in vier gebieden verschillende beheermaatregelen getest. Is instandhouding van deze soort met beheer haalbaar?

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

S. van der Meer, J. van Zuijdam, & L. Tijsma. (2020). Beheerpuzzel kruipend moerasscherm … pionieren in maatwerk. De Levende Natuur, 121(01), 8–11.