De laatvlieger (Eptesicus serotinus) is een vrij algemene vleermuissoort in Nederland. De soort gaat echter wel achteruit en is zelfs op de Rode Lijst geplaatst. Tegelijkertijd is er veel nog onbekend van de laatvlieger, met name over de activiteit en verblijfplaatsen in najaar en winter. Dat maakt het moeilijk de soort adequaat te beschermen. In de Sint-Matthiaskerk in het Limburgse dorp Castenray huist een zeer grote kraamkolonie van de laatvlieger, die inclusief jongen uit meer dan 200 individuen bestaat. De kolonie wordt al 34 jaar ’s zomers gemonitord door vrijwilligers. Om meer inzicht te krijgen in het najaarsgedrag en de verblijfplaatsen van de laatvlieger in die periode, zijn dieren uit de Sint-Matthiaskerk gezenderd en gevolgd.

, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

P. van Hoof, T. Molenaar, P. Lemmens, J. Jeucken, & K. van Breemen. (2020). Activiteit en verblijfplaatsen van laatvliegers in het najaar. De Levende Natuur, 121(01), 14–18.