Gebouwgebonden vogelsoorten als gierzwaluw en huismus zien bij renovatie of nieuwbouw hun traditionele nestgelegenheid afnemen. De overheid beveelt bij verwijdering van bestaande nesten aan om geschikte alternatieve nestgelegenheid aan te bieden, in de vorm van neststenen, -kasten of vogelvides. Hoe effectief zijn zulke maatregelen eigenlijk, en welke factoren zijn van belang voor hun succes?